FriluftsRådet

Grønne Spirer

Grønne Spirers kurser

Se vores spændende efterårskurser herunder og tilmeld jer netop det arrangement, der passer til jer.

Kurserne er tilpasset myndighedernes retningslinier og det er trygt at deltage. Skulle et kursus mod forventning blive aflyst, får de tilmledte straks besked.

Grønne Spirer afholder årligt 35 kurser og 3 konferencer med fokus på naturpædagogik. Det handler om Science, bæredygtighed i børnehøjde, ro og forundring, fugle, 0-3 årige i naturen, vild mad og meget andet. Kurserne foregår først og fremmest udendørs med masser af praktiske eksempler, konferencerne har et større teoretisk indhold og færrer udeaktiviteter.  

Alle er velkomne og kan tilmelde sig ved at ringe til Camilla Dollerup på telefon; 24630564. 
Eller sende en mail med navn, institution, email og evt. EAN til ckd@friluftsraadet.dk. Det koster 750 kr.

Medlemmer har to gratis kursuspladser om året og tilmelder sig her på siden eller via ovennævnte mail (personlige medlemmer har kun én gratis plads).

HUSK: Der er fuld forplejning og rigeligt med postevand på alle vores arrangementer.
HUSK: En uge før kursusstart er tilmeldingen bindende og pladsen tæller som benyttet.

Tjek om i er rigtigt tilmeldt ved at klikke på det aktuelle kursus og gennemgå deltagerlisten. Deltagerlisterne er synlige for alle. Hvis I ønsker at udelade medarbejderens navn, kan I tilmelde deltagere uden navns nævnelse.

 

Kurser fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021

Natur, dannelse og grøn hverdag i Randers grønne dagtilbud

Start: 1. januar 2021 09:30
Slut: 1. januar 2021 16:00
Målgruppe: medarbejdere i Randers børneinstituitoner
Sted: Randers
Ledige pladser: 40
Tilmeld dette kursus

DATO OG INDHOLD IKKE FASTLAGT For Randers Kommunes Grønne Spirer institutioner. Vi bruger tid på en inspirationscafé med konkrete nedslag i læreplanen, og derudover ser vi nærmere på begrebet naturdannelse i relation til miljø og bæredygtighed. Vi skal arbejde med mangfoldighed på legepladsen i anledning af Biodiversitetsåret, naturens spisekammer samt affald, nedbrydning og genbrug for småbørn. Der er også tid til deltagernes egne interessefelter, så meld gerne hurtigt tilbage pr mail: ikr@friluftsraadet.dk, hvis I har særlige ønsker. mere...

Konference - de 0-3 årige i den nære natur med krop og sanser

Start: 28. april 2021 09:30
Slut: 28. april 2021 16:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Randers Naturcenter
Adresse: Gudenåvej 20, 8920 Randers
Ledige pladser: 66
Tilmeld dette kursus

Hvordan lærer man, når man er 2 år? Gennem leg og samspil med andre, ved at prøve igen og igen og gennem nye overraskende oplevelser og nysgerrig eksperimentering i trygge rammer. Alt sammen ved aktivt at sanse og bruge kroppen. Dagen byder på sansemotoriske aktiviteter, erfaringsudveksling og samtale om fx risikoorienteret leg. Vi skal ud og se nøje efter med udgangspunkt i legepladsens dyre- og planteliv. I det hele taget en dag med fokus på de mindste børns udvikling med naturen som medspiller. mere...

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • FEE
  • FEE
  • CO2 neutralt website